Články odborné i jiné

Zjištění rychlosti střel flobertek v primitivních podmínkách

29. 8. 2017

Autor s pokusem o humor popisuje primitivní metodu, jak zjistit rychlost střel flobertek, pokud jsou k tomu jen velmi omezené možnosti. Uvedené poloempirické vzorce vytvořil na základě vzorce balistika Weigela (viz lit. Kneubuehl, B., P.: Balistika, 6.2 Účinek střel...) a korekcí podle vlastních zkoušek. Samozřejmě, že nedocilují přesnosti měření na hradlech, ale jejich použití je zábavnější.

Celý článek

Zbraně TOROP pro pokojovou střelbu

23. 7. 2016

V článku jsou v kostce shrnuty dlouholeté zkušenosti autora z projekce, konstrukce a výroby zbraní pro střelbu jen perkusními zápalkami a olověnou střelou, bez další výmetné náplně a pro cal. .177. Z teorie a výsledků zkoušek určuje optimální délku drážkované hlavně k docílení max. úsťové energie střely. Obsah je členěn na předmluvu, projekci, výsledky zkoušek a přílohy.

Celý článek

Malorážové předovky TOROP

30. 5. 2016

Autor se v článku zabývá předovkami TOROP, kdy výraz „malorážový“ je všeobecný název pro ráži .22 a .177. Přesto, že konstrukce a následná výroba byla pro puškařství TOROP okrajovou záležitostí, byly moderními konstrukcemi a metodikou nabíjení, značně odlišnou od všeobecně známé metodiky, docíleny zajímavé výsledky. Tyto zbraně nemají přístup do soutěží a tak zůstaly jako zajímavá kuriozita a bylo jich vyrobeno a prodáno jen několik kusů.

Celý článek

Přesnost flobertek kategorie D (7,5 J)

21. 1. 2015

Na základě výpočtů, uspořádaných do přehledných tabulek, se vyvozuje reálná možnost přesnosti flobertek kategorie D, závislá na kolísání úsťových rychlostí v nutných úzkých tolerancích a i přesto nebude nikdy jako u lepší standardní vzduchovky.

Celý článek

Ideální nástřelná dálka GEE (m) pro dlouhé flobertky 7,5 J a výšku cíle 2 cm

29. 4. 2014

Článek se zabývá stanovením ideální nástřelné délky pro dlouhé flobertky s dovolenou úsťovou energií střely 7,5 J pro různé ráže, pro obvyklá provedení mířidel a pro pravděpodobné součinitele fiktivnosti. Skutečná GEE bude menší, protože i skutečné úsťové rychlosti jsou o něco menší než dovolené.

Celý článek

Klepali jste, pánové?

16. 10. 2013

Pohled autora článku na samozvané anonýmy – hodnotitele a diskutéry na zbraňových fórech, řízených některými moderátory, nepřevyšujícími svou úrovní úroveň některých nicek-zero diskutérů ve vztahu k autorovi.

Celý článek

Dráhy a rychlosti střel nábojů Flobert v závislosti na úsťové energii a dálce střelby u zbraní kategorie D (flobertek)

26. 8. 2013

Článek „Dráhy a rychlosti střel nábojů Flobert v závislosti na úsťové energii a dálce střelby u zbraní kategorie D (flobertek)“ na základě zjednodušených výpočtů uvádí svislé odchylky střel nábojů 6 Flobert a 22 Flobert od vodorovné výstřelné při zvolených úsťových rychlostech střely a v závislosti na zvolených dálkách střelby. Výsledky, přehledně uvedené v tabulkách ,jsou použitelné kupř. pro prvotní seřízení mířidel podle zvolené dálky střelby nebo k posouzení vhodnosti ke střelbě na padací terče podle zbytkové energie střely v určené dálce.

Celý článek

Hluk flobertek kategorie D. Vnitřní uspořádání flobertek TOROP přesvědčivě příznivě značně snižuje hluk v porovnání s referenční zbraní

25. 7. 2013

Informativní měření hladiny hluku L v dB profesionálním hlukoměrem s filtrem A v blízkosti pravého ucha střelce bylo provedeno 15. 3. 2013. Z naměřených hodnot byla vypočtena intenzita hluku I. Porovnáno výpočtem bylo procento hluku a intenzity hluku zbraní TOROP vůči referenční zbrani. Referenční zbraň je definována svými charakteristickými znaky v p. č. 1 textu i grafu. Výsledky jsou zpracovány i do grafu.

Celý článek